یک روز بدون کیف

دانش آموزان مدارس ابتدایی مجتمع آموزشی ثامن الائمه در روز 90/09/29 طرح یک روز بدون کیف را در مدرسه اجرا نمودند. در این روز دانش آموزان با استفاده از وسایل دور ریختنی و خلاقیت خود دست ساخته های زیبایی درست کرده و در پایان نمایشگاهی از این وسایل تشکیل دادند ونمایشگاه مورد بازدید معلمان و دانش آموزان قرار گرفت و ازپدیدآورندگان طرح های جالب تقدیر شد.